LITTER C     PEDIGREE    GALLERY                       *DOB : 31.07.2015

SIRE High Oaks X-treme Makeover
(IntCh Odysseus x IntCh High Oaks Morwenna)
born 03/04/2011
BG 87805
HD AA ED 00 , 68cm, 57kg
Tested for Cardiac Disease & Eyes anomalies - free

Int Champion
Int Champion
Italian JCH & CH
Slovenian JCH & CH
Croatian Champion
American AKC Champion
Austrian Champion
Luxembourg Champion
Slovenian Junior Winter Winner
Slovenian Junior Winner
Slovenian Winter Winner
Slovenian Winner
Slovenian Club Champion
WDS Salzburg 2012 junior class 3rd
WDS Budapest 2013 champion class 3rd
Cruft- qualified 2013,´14
Lazio Winner

www.allevamentohighoaks.it

Vrh C - C´est la vie - Taký je život

Mamičkou sa stane BernEwa´s Arwen Evenstar, ktorú voláme MAYA. Maya sa narodila v máji 2013 a zostala ako prvá BernEwa´s slečna. Jej otcom je dnes už 7ročný MultiCh Keepintouch Della Torre d´Ovarda – TACZI-nádherný pes , otec nášho prvého vrhu A , momentálne žijúci v USA .

Jej mamou je naša EWIČKA- Ch Ewa Bermondo Bohemia, matka vrhu A a B. O nej si môžete prečítať na našej hlavnej stránke. MAYA je veľmi kvalitnou chovnou sučkou, ktorá v najvyššej miere spĺňa štandard, kedže meria 61cm, má silnú kostru, hlboký a široký hrudník, korektné predné aj zadné uhlenie, rovný chrbát, nožnicový skus, kvalitnú, hustú a správne sfarbenú srsť, sýte pálenie, tmavohnedé oko, voľný pohyb a nadmieru priateľskú povahu, jej noštek je drobne posiaty pehami a je tou najvernejšou z celej Bernewa´s smečky. Geneticky je testovaná zatiaľ neoficiálne. Jej bonitačný kód je 525A5r5C0 - chovná, a registračné číslo v americkej databáze Berner Garde je 122885. V 14 mesiacoch dosiahla na titul Junior šampión krásy Slovenska a pred dosiahnutím 2 rokoch získala aj titul Šampión krásy Slovenska.

Otcom tohto spojenia je prekrásny INTCH High Oaks X-treme Makeover – doma nazývaný CICCIO -z talianskej chovateľskej stanice HIGH OAKS.www.allevamentohighoaks.it . Jeho otcom je známy, dnes už 9ročný švédsky pes MultiCh Odyseuss ” BOSS“ (*25.07.2006) . Matka nášho krycieho psa MORWENNA - MultiCh High Oaks Morwenna dosiahla na veľa titulov, podobne ako jej syn Ciccio : Euro Winner 2010 , Šampiónka Slovinska, Talianska, Chorvatska, San Marina, Rakúska, Interšampiónka , Klubová šampiónka 2009, TOP DOG 2009,Juniorská šampiónka Rakúska a Talianska atď.…CICCIO je narodený 3.apríla 2011 a prvé roky svojho života strávil vo výstavných kruhoch. Keď dosiahol viacmennej na všetky možné tituly, začal sa venovať aj príjemnejšej zábave a tým sú určite jeho potomkovia. Máme to šťastie, že patríme k tým prvým, ktorí sa tak z jeho detí budú tešiť. Ide o opäť o štandardného psíka, 68cm a 57kg, HD AA ED 00, testovaného na choroby srdca a očí. Čo dodať, pekný, priateľský, zdravý a k tomu úspešný. Jej majiteľke môžeme iba závidieť. Z jeho úspechov uvediem aspoň tieto :Int Šampión, juniorský šampión Talianska a Slovinska, Šampión Slovinska, Talianska, Chorvátska, Luxemburska, Rakúska a USA /AKC. Na Svetovej výstave v Salzburgu 2012 v triede mladých získal krásne 3.miesto a o rok neskôr v na WDS Budapest 2013 v triede šampiónov taktiež 3.miesto/22 a tu si môžete pozrieť aj video

Chovateľským zámerom spojenia Mayi a Ciccia je priviesť na svet štandardné a kompaktné šteniatka : výškou, kostrou, pohybom, srsťou, farbou a taktiež povahou, na ktorej si veľmi zakladáme. Zdravie určite nie je na druhom mieste, na strane otca rátame s dlhovekosťou, zdravými kĺbmi a čo je pre nás podstatné, v tejto línii sa zatiaľ podľa chovateľky Maddaleny Manciani nevyskytujú problémy s veľakrát citovanou histiocytózou a inými rakovinami… Na strane matky za očakávaný prínos považujeme celkovo štandardnú kostru, krásne tmavohnedé oko, nádherný pohyb, korektné uhlenie a priateľskú veselú povahu podtrhnutú príjemným temperamentom. Ide o líniové spojenie na Bernerdalens Nasdaq a Gangsterluvans Hatta Corlenone, ktorí sú v líniách obidvoch rodičov.


Litter C - C'est la vie litter in Bernewa's

Dam of this litter C is Arwen Evenstar BernEwa's , called MAYA. Maya was born in May 2013. Her father is now 7-year-old MultiCh Keepintouch Della Torre d'Ovarda - Taczi- a wonderful dog, the father of our first litter, currently living in the USA, and her mother is our beautiful EWIČKA - Ch Ewa Bermondo Bohemia, a mother of litter A and B.

MAYA is a high quality breeding bitch which meets the highest possible standard, since her height is 61cm, she has strong bones, a deep and wide chest, correctly angulated front and rear, a straight back, a scissor bite, excellent quality - dense and regular-colored coat, dark brown eye, free movement and extremely friendly nature, her little nose is dotted with tiny freckles. Maya is the most faithful dog in the whole Bernewa's pack. She is genetically pretested, but unofficially. Her breeding code is 525A5r5C0 and a registration number in the American database Berner Garde is 122885. In her 14 months she achieved the title of Junior Champion of Slovakia and by the time she was two, Maya also became the Champion of Slovakia.

A father of this litter is a beautiful INTCH High Oaks X-treme Makeover - called CICCIO - from the Italian kennel HIGH OAKS. His father is well known 9-year-old Swedish dog MultiCh Odyseuss "BOSS" (* 25.07.2006). Mother of our stud dog Morwenna - MultiCh High Oaks Morwenna was successful as well: Euro Winner 2010, Champion of Slovenia, Italy, Croatia, San Marino, Austria, Interchampion, Club Champion 2009 TOP DOG 2009 Junior Champion of Austria and Italy etc. ... CICCIO was born on 3 April 2011. When he reached basically all possible titles, he has started a career of a stud. This is again a standard dog, 68 cm and 57 kg, HD AA ED 00 tested for heart and eye diseases. What can I say? A nice, friendly, healthy and successful gentleman.

Breeding objectives:

we hope for standard puppies of a compact frame and excellent free movement. Health certainly is not a second class objective: from father´s side we count with longevity, healthy joints, and according to breeder Mrs Maddalena MANCIANO in this line there is not a problem of histiocytosis and other cancers ... From the mother's side we hope for the overall standard of the skeleton, beautiful dark brown eyes, gorgeous free movement, correct angulation, friendly and cheerful character underlined with pleasant temperament.

It is a line breeding on Bernerdalens Nasdaq and Gangsterluvans Hatta Corlenone which appear in both mother and dad´s lines...